Jan Forsten Elkonsult AB

Kunskap - erfarenhet - resultat

Bastec DUC marknadens mest prisvärda & lättprogrammerade

Det här är vi/jag

Jan Forsten

 

Telefon: 0761-252512

E-post: jan@forsten.se

Erfarenhet får man när man arbetat i många år med någonting.

Man har lärt sig av andra samt av erfarenhet p.g.a. bra eller dåliga prestationer.

Min idé är att man presterar inget dåligt.

Bara bra och ingenting annat och att hålla kunden jättenöjd

Då återkommer kunden och det sprider sig till andra kunder.

Alla i samhället har rätt att leva et tryggt & säkert liv avseende

elsäkerhet , brand, olyckor

Även att leva i ett gott klimat är en rättighet för alla

Vi arbetar inom region Mälardalen för att bistå ovan tjänster / idéer.

Vänligen kontakta oss för vidare diskussion helt förutsättningslöst.

 

 

xxxxxxxxxxxx

Kontakta oss:

Samarbetspartners: